ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငလ်င္ႀကီးတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခ်ိန္ကြာေဝးမႈ (၁၀၈) ႏွစ္ရွိၿပီး က်န္ငလ်င္ငယ္မ်ားမွာ အဆိုပါၾကားကာလအတြင္း လႈပ္ခတ္တတ္ေၾကာင္း ေျမငလ်င္ေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာငလ်င္ႀကီးတစ္ခုနဲ႕တစ္ခုလႈပ္ခတ္ခ်ိန္ကြာေဝးမႈမွာ(၁၀၈)ႏွစ္ရွိကာက်န္ငလ်င္ငယ္မ်ားမွာအဆိုပါၾကားကာလအတြင္းမွာလႈပ္ခတ္တတ္ေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီအၾကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ဦးတင့္လြင္ေဆြရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623