ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဒုဥကၠ႒ ေျပာ

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေရးညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ(FPNCC) ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ခုနစ္ဖြဲ႕နဲ႔ မၾကာခဏေတြ႕ဆုံႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ထားတယ္လု႔ိ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဒုဥကၠ႒ ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623