ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ NCA ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုျပီး NCA မထိုးရေသးသည့္အဖြ႔ဲမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္လာေရး ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ဟုဆို

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဇူလိုင္၁၃ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနမွာ ေတြ႔ဆံုျပီး NCA မထိုးရေသးတဲ့အဖြ႔ဲေတြ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္လာေရး ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ၾကီးဌာနညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623