ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမႀကိီးတစ္ေလွ်ာက္လမ္းေဘးဝဲယာမွေစ်းဆိုင္မ်ားကိုရွင္းလင္း

ရန္ကုန္ပုသိမ္လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္လမ္းေဘးဝဲယာမွာရွိတဲ့ ေစ်းဆိုင္ေတြကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီကေန ရွင္းလင္းမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623