အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ လိင္တူစံုတြဲတစ္တြဲ အပါအ၀င္ ျပစ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးက်ဴးလြန္ထားသူ ၁၅ ဦးကို လူအမ်ားျမင္ကြင္းတြင္ ၾကိမ္ဒဏ္အျပစ္ေပး

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ လိင္တူစံုတြဲတစ္တြဲအပါအ၀င္ ျပစ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး က်ဴးလြန္ထားသူ ၁၅ ဦးကို ဗလီတစ္ခုရဲ႕ အျပင္ ဖက္ လူျမင္ကြင္းတြင္ ၾကိမ္ဒဏ္အျပစ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623