ဦးကိုနီ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံခဲ့ရမႈကို အခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ ဘားအံရဲစခန္းတြင္ အဖမ္းခံရခ်ိန္မွသာ ရဲမ်ား ေျပာျပ၍ သိရေၾကာင္း ေအာင္၀င္းေဇာ္ထြက္ဆို

ဦးကိုနီေသနတ္ျဖင့္ပစ္သတ္ခံခဲ့ရမႈကို အခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာ ဘားအံရဲစခန္းမွာ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးမွ ရဲေတြေျပာျပ လို႔ သိရတယ္လို႔ ေအာင္၀င္းေဇာ္က ဇူလိုင္လ ၁၃ရက္ေန႔က ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္ တရားရံုးမွာ ထြက္ဆိုသြား ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623