ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မီးေလာင္ကြၽမ္းေသဆုံးခဲ့သည့္ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာလုပ္သား ၂၀ဦးအတြက္ အာမခံေၾကး က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္ေက်ာ္ေပးအပ္

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မီးေလာင္ကြၽမ္းေသဆုံးခဲ့ရတဲ့ ထိုင္းေရာက္ျမန္မာ လုပ္သား ၂၀ ဦး အတြက္ အာမခံေၾကး က်ပ္သိန္း သုံးေထာင္ေက်ာ္ကုိ ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္ေန႔က အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနက လုုပ္သားေတြရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြကို ေပးအပ္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623