အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အထက္အရာရွိမ်ားကို ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံအတြင္းခ်မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြေျပာ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အထက္အရာရွိေတြကို ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈအေပၚ ႏုိင္ငံအတြင္းခ်မွတ္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္ ရြက္သြားမယ္လို႔ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္က ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623