ၿမိတ္-တနသၤာရီ ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္မ်ား စည္းကမ္းမဲ့ လႊတ္ေက်ာင္းေနေသာေၾကာင့္ အေရးယူရန္လိုေနေၾကာင္း လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ၿမိတ္-တနသၤာရီ ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ကၽြဲႏြားဆိတ္ေတြကို စည္းကမ္းမဲ့ လႊတ္ေက်ာင္းေနတာေၾကာင့္ အေရးယူဖို႔လိုအပ္ေနတယ္လို႔ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးပိုင္ေဌးက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623