ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္အား သီးျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ကုိ ဇူလုိင္လ ၁၃ ရက္ေန႔က သီးျခားစီလက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623