မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၃ ၿမိဳ႕နယ္က ေတာင္သူမ်ားကို ယခုႏွစ္ မိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ အျဖစ္ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးထား

မႏၱေလးတို္င္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂၃ ၿမိဳ႕နယ္ကေတာင္သူေတြအတြက္ ယခုႏွစ္ မိုးသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ ေခ်းေငြအျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း( ၁၀၄၈၆၀ဒသမ၅၀) လ်ာထားၿပီးဇူလိုင္လဆန္းအထိက်ပ္ သန္းေပါင္း (၆၉၇၅၅ ဒသမ ၇၀)သန္းထုတ္ေခ်းၿပီးရာခိုင္ႏူန္းအေနနဲ႔ ၆၆ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးထားတယ္လို႔ ျမန္မာ့ လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (မႏၱေလးဘဏ္ခြဲ)ကေနသိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623