သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ စားေသာက္ဆုိင္ သုံးဆိုင္ကို ယာယီပိတ္ထားရန္ မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ား ညႊန္ၾကားထား

သန္႔ရွင္းေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးစံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့ စားေသာက္ဆုိင္ သုံးဆိုင္ကို သီတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္ၾကာ ပိတ္ထားဖို႔ မေလးရွားႏုိင္ငံ ပီနန္ျပည္နယ္အာဏာပိုင္ေတြက ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623