၁၉၃၀ ငလ်င္လႈပ္ခတ္စဥ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရတစ္သိန္းသာရွိၿပီး လက္ရွိလူဦးေရ ငါးသန္းေက်ာ္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ပါက ထိခိုက္မႈ အဆ(၅၀)ေက်ာ္ရွိႏိုင္ဟု ဆုိ

၁၉၃၀ ငလ်င္လႈပ္ခတ္စဥ္ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာလူဦးေရတစ္သိန္းသာရွိခဲ႕ၿပီးလက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့လူဦးေရငါးသန္းေက်ာ္ရွိတာေၾကာင့္ငလ်င္လႈပ္ခတ္ပါကထိခိုက္မႈအဆ(၅၀)ေက်ာ္ရွိႏိုင္ေၾကာင္းျမန္မာႏိုင္ငံေျမငလ်င္ေကာ္မတီအၾကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ဦးတင့္လြင္ေဆြရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623