ပညာေရးအတြက္ သြယ္၀ုိက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ား ေက်ာင္းစရိတ္မတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ေက်ာင္းထုတ္မႈမ်ား ရွိေနဟု ယူနီဆက္ဖ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကံေပးအရာရွိ ေျပာ

ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရမွ မသင္မေနရအခမဲ့ပညာေရးစနစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေပမယ့္ ပညာေရးအတြက္ သြယ္၀ုိက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ မိဘမ်ားေက်ာင္းစရိတ္မတတ္ႏိုင္သျဖင့္ ေက်ာင္းထုတ္မႈမ်ားရွိေနတယ္လို႔ ယူနီဆက္္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကံေပးအရာရွိေဒါက္တာဒၚခင္မ်ဳိးျမင့္ၾကဴက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623