အႏုပညာရွင္ေတြေျပာထားတဲ့ ပလပ္စတစ္ ဆိုးက်ိဳးအေၾကာင္း (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

ဆိုးက်ိဳးေပးေနတဲ့ ပလပ္စတစ္ကို ဘယ္လို ဖ်က္ဆီးမလဲ

ပလပ္စတစ္ အစားထိုး အိတ္ေတြကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုေကာင္းက်ိဳးေတြ ရလာႏိုင္မလဲ

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,623