ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကန္ေတာ္ႀကီးေမ်ွာ္စင္ကၽြန္းတြင္ မိုးရာသီ အထူးေရႊမန္းသဘင္ပြဲ ျပဳလုပ္

သဘင္ပညာမတိမ္ေကာဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး သဘင္ကိုျမွင့္တင္တဲ့ အေနနဲ႔ ကန္ေတာ္ႀကီးေမ်ွာ္စင္ကၽြန္းမွာ မိုးရာသီအထူးေရႊမန္းသဘင္ပြြဲ ျပဳလုပ္က်င္းပေနပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739