က်ပ္သိန္း ၁၈၀၀ အကုန္က်ခံျပဳျပင္ခဲ့သည့္ တံတားဦးၿမိဳ႕လယ္လမ္းမွာ အရည္အေသြး မျပည့္မွီ၍ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ ၿမိဳ႕ခံမ်ား ေတာင္းဆုိမည္

က်ပ္သိန္း ၁၈၀၀ အကုန္က်ခံျပဳျပင္ခဲ့တဲ့ တံတားဦးၿမိဳ႕လယ္လမ္း အရည္အေသြး မျပည့္မွီတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ ၿမိဳ႕ခံေတြက ေတာင္းဆုိသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739