ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တစ္ဦး ေမ့က်န္ေနခဲ့ေသာေငြေၾကးမ်ားကို ျပန္ေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာ အိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီးဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရ

ထိုင္းႏုိင္ငံမွာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တစ္ဦး ေမ့က်န္ေနခဲ့တဲ့ ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာ ၁၁၀၀၀ (ဘတ္ေငြ ၂၈၀၀၀၀ခန္႔) ကို ျပန္ေပးခဲ့တဲ့ ျမန္မာအိမ္အကူအမ်ဳိးသမီးဟာ ဆုေၾကးေငြနဲ႔အတူ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္ ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739