ပညာေရးတြင္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ နစ္နာဆံုးရွဳံးမႈမ်ား ရွိေနေသးဟု အင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေျပာ

အင္းသားတိုင္းရင္းသားေတြမွာ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေပၚထြက္လာေပမယ့္ ပညာေရးမွာ အျခားတုိင္းရင္းသားေတြထက္ နစ္နာဆံုးရွဳံးမႈမ်ားစြာ ရွိေနေသးတယ္လို႔  အင္းသားအဖဲြ႔အစည္းေတြက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739