ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္း သတင္းအစီအစဥ္

■ ဟသၤတျမိဳ႕ မအူပင္ျမိဳ႕ႏွင့္ ပဲခူးျမိဳ ဘားအံျမိဳ႕ အပါအပင္ ျမိဳ႕ၾကီး (၉) ျမိဳ႕အနီးရိွ ျမစ္ (၆) စင္း၏ ျမစ္ေရ အေျခအေနမွာ စုိးရိမ္ေရမွတ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္တည္ရိွေန

■ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံၾကီးတြင္ လူနာေစာင့္ဦးေရအား ကန္႔သတ္ထား

■ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ Information Security ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္ကထက္ စိတ္၀င္စားမႈရွိလာ ဟု သိရ

■ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးရိွ ေအာက္မတၱရာ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း အဆိပ္လူးျမားျဖင့္ ပစ္သတ္ခံထားရသည့္ ေတာဆင္႐ိုင္းတစ္ေကာင္ေတြ႕ရွိ

■ ေတာင္ျပံဳးပြဲေတာ္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူမႈေနာက္က်သည့္အတြက္ ေလလံရရွိေငြ ယခင္ႏွစ္ထက္ ထက္၀က္ခန္႔ေလ်ာ့က်ဟု သိရ

■ ပညာေရးတြင္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ နစ္နာဆံုးရွဳံးမႈမ်ား ရွိေနေသးဟု အင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေျပာ

■ ၂၁ ရာစု၏ အရွည္ၾကာဆံုး လလံုး၀ၾကတ္မႈျဖစ္စဥ္ကို ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ျမင္ရမည္

■ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္တစ္ဦး ေမ့က်န္ေနခဲ့ေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ျပန္ေပးခဲ့သည့္ ျမန္မာအိမ္အကူ အမ်ဳိးသမီး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရ

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739