လူငယ္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (Feature Interview – ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနေတြအရ ၿမိဳ႕ျပကိုေရႊ႕ေျပာင္းလာတဲ့ လူငယ္လုပ္အားေတြမ်ားျပားေနၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးႏိုင္မႈနဲ႕ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈျပႆနာက ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္လိုျဖစ္လာပါတယ္။

■  လတ္တေလာကာလ လူငယ္ေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအေပၚမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္အသံုးခ်ႏိုင္မႈ အေျခအေနေတြကို အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္တဲ့ My Jobs ရဲ႕ Assistant Sales Director တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဂ်ိမ္းစ္ေအာင္ႏိုင္မင္းကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီး တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734