ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမယ္ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

ဂ်ပန္ရိုးရာစကၠဴေခါက္နည္း Origami (အိုရိဂမိ)

ေလးေထာင့္စကၠဴရွိရံုနဲ႔ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ပံုစံမ်ိဳးစံု ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။

Japan Culture House မွ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ေဒၚေအးသီတာကိုယ္တိုင္ ေဘာလံုးေခါက္နည္း နဲ႔ ႀကိဳးၾကာေခါက္နည္းကို လက္ေတြ႔ျပသေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,829