ေသြးသစ္ေလာင္းထားတဲ့ ျမန္မာ့ျမားပစ္အဖြဲ႕ ရဲ႕ အနာဂတ္အိပ္မက္ (ရုပ္သံအစီစဥ္)

၀ါရင့္ကစားသမားေတြ အနားယူသြားတာေႀကာင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကစားသမားေတြနဲ႕ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမန္မာ့ျမားပစ္အသင္း လူငယ္ေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမားပစ္အသင္းရဲ႕ အနာဂတ္အိပ္မက္ အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲအတြက္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ေနမႈအေျခေန အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲမွာ  ျမန္မာ့ျမားပစ္အသင္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပန္လည္ရွာေဖြႏိုင္မလား

 

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728