ၾသဂုတ္၂ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္း သတင္းအစီအစဥ္

■ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ႏွင့္ ဇူလုိင္လအတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ စိုက္ဧက ႏွစ္သိန္းနီးပါး ရိွခဲ့ၿပီး ဆည္တာတမံ ၃၆ ခု၏ ၾကံ့ခုိင္ေရး အေျခအေနကုိ အၿမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေန

■ ဧရာဝတီတိုင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ ရန္ပံုေငြ မရရွိေသး၍ ေတာင္သူမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ ေခတၱရပ္ဆိုင္းထား

■ ျမန္မာ့ ဆန္စပါးေစ်းမွာ နိုင္ငံတကာေစ်းထက္ အနည္းငယ္ျမင့္ေနသျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ Export စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုမႈမ်ားအတြက္ ေႏွးေကြးေန

■ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ အထြဋ္အထိပ္ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုရွိ ၁၇ ရာစုေခတ္ သရဖူႏွစ္ခု အပါအ၀င္ ေတာ္၀င္ပစၥည္းမ်ား ခုိးယူခံခဲ့ရ

စတဲ့ သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,733