ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႔ ညပိုင္းသတင္းအစီအစဥ္

■ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ ေရေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သြားေရာက္

■မႏၱေလးျမိဳ႕ ၆၈ လမ္းရွိ ရဲသိပၸံေက်ာင္းတိုက္ခန္းမ်ားကို အင္းအားသံုးဖယ္ရွားဖ်က္သိမ္းမည့္ အစီအစဥ္အား ဝယ္ယူေနထိုင္သူမ်ား၏ ခံဝန္ကတိအရ ဩဂုတ္လကုန္အထိ ေရႊ႕ဆိုင္း

■ဗုံးသယ္ေဆာင္လာသည့္ ဒရုန္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ မာဒူရို အႏၱရာယ္ကင္းခဲ့

■ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အစိုးရက မိုဘိုင္းအင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,732