အခ်စ္ အမုန္း အလြမ္း အေဆြး ခံစားခ်က္ေတြက ဘ၀တစ္ခု မဟုတ္ဘူး။ နီနီခင္ေဇာ္ (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

နီနီဆီမွာ ခံယူခ်က္ရွိတယ္။ ေယာက်ာၤး မိန္းမ မခြဲျခားပဲ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ရမယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ အျပင္အလုပ္မလုပ္ပဲ အိမ္ထဲမွာ အလုပ္လုပ္ေနတာမ်ိဳးကို နီနီ လက္မခံဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေတြက ပိုၿပီးေတာ့ အလုပ္ေတြ လုပ္ႏိုင္ရမယ္လို႔ ထင္တယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,734