၈၈၈၈ အေရးေတာ္ပံု – အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတို႕ရဲ႕ ႏွစ္၃၀ ျပည့္ တြန္းလွန္မႈသမိုင္း

■  အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြရဲ႕ မဆလတစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္ခဲ့တဲ့ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္း၃၀ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ကာလရက္တာအရွည္ၾကာ ဆံုးျဖစ္သလို လူထုလူတန္းစားအလြာမ်ိဳးစံုနဲ႕ ျပည္နယ္/ျပည္မ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ ေဒသစံုပါ၀င္တဲ့ ျပည္လံုးကြ်တ္လူထု အေရးေတာ္ပံုၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။

■ မဆလတစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို နိဂံံုးခ်ဳပ္ေစခဲ့ၿပီး အုပ္စုိုးသူ သမၼတသံုးဆက္ကို တဆက္ၿပီး တဆက္ျပဳတ္က်သြားေစခဲ့တဲ့ အေရးေတာ္ပံုႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစခဲ့ၿပီး ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပန္လည္နိဒါန္းတည္ေပးလိုက္ႏုိင္တဲ့ ျပည္သူ႕အေရးေတာ္ပံုၾကီး ျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,743