သမိုင္းမတိုင္မီေခတ္က ဧရာမငါးမန္းတစ္ေကာင္၏ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းသြားကို ၾသစေၾတးလ်ကမ္းေျခတြင္ ရွာ ေတြ႔ခဲ့

ငမန္းျဖဴႀကီးရဲ႕ အရြယ္အစားႏွစ္ဆရိွတဲ့ သမိုင္းမတုိင္မီက ဧရာမငါးမန္းတစ္ေကာင္ရဲ႕ ရွားပါးသြားကို ၾသစေၾတးလ်ကမ္းေျခမွာ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခဲ့တယ္လို ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ၾသဂုတ္ ၇ ရက္ေန႔က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,732