အေလာင္းေတာ္ကႆပ စံေက်ာင္းေတာ္ကို ဗဟိုျပဳျပီး တစ္မိုင္ပတ္လည္ကို သာသနာ႔နယ္ေျမအျဖစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘုရားဖူးရာသီအမီ သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္း

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ယင္းမာပင္ခရိုင္အတြင္းမွာရွိတဲ့ အေလာင္းေတာ္ကႆပ စံေက်ာင္းေတာ္ကို ဗဟိုျပဳျပီး တစ္မိုင္ပတ္လည္ကို သာသနာ႔နယ္ေျမအျဖစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘုရားဖူးရာသီအမီ သတ္မွတ္ေပးဖုိ႔အတြက္ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ႔ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,734