အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား ျပဳလုပ္

ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဌာေနတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အလံုမွာရွိတဲ့ ကရင္ျခံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,734