အဆိုေတာ္ရွင္ဖုန္းေျပာတဲ့ Myanmar Idol က ျပိဳင္ပြဲဝင္ေတြနဲ႔ပက္သက္ျပီး သူမရဲ႕ခံစားခ်က္နဲ႔ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ဥကၠာဦးသာရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို ေျပာျပထားပါတယ္။

အဆိုေတာ္ရွင္ဖုန္းေျပာတဲ့ Myanmar Idol က ျပိဳင္ပြဲဝင္ေတြနဲ႔ပက္သက္ျပီး သူမရဲ႕ခံစားခ်က္နဲ႔ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ဥကၠာဦးသာရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကို ေျပာျပထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,733