“သ႐ုပ္ေဆာင္အသစ္တစ္ေယာက္ ျပန္ျဖစ္သြားသလိုခံစားရတယ္” ဆိုတဲ့ လွမ်ိဳးသဥၹာႏြယ္

“သ႐ုပ္ေဆာင္အသစ္တစ္ေယာက္ ျပန္ျဖစ္သြားသလိုခံစားရတယ္” ဆိုတဲ့ လွမ်ိဳးသဥၹာႏြယ္

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,732