အေမရိကန္စစ္တပ္၏ ဆ႒မေျမာက္အင္အားစုအျဖစ္ အာကာသတပ္ဖြဲ႔ကို ထူေထာင္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီဟု အေမရိကန္ဒုသမၼတ ေျပာၾကား

အေမရိကန္ဒုသမၼတမိုက္ပန္႔စ္ဟာ အင္အားႀကီးမားလွတဲ့ အေမရိကန္စစ္တပ္ရဲ႕ ဆ႒မေျမာက္ စစ္အင္အားစု အျဖစ္ အေမရိကန္ အာကာသတပ္ဖြဲ႔ ထူေထာင္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ စစ္ေျမျပင္တစ္ခုအတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔ အခ်ိန္က်ၿပီလို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,743