မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၅၀ ေက်ာ္ထြက္ရွိမည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၈ ခုကို တည္ေဆာက္ေနၿပီး တည္ေဆာက္ရန္ သင့္၊မသင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္း ၇ ခုရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဒု၀န္ၾကီး ေျပာ

မဂၢါ၀ပ္ ၁၃၅၀ ေက်ာ္ထြက္ရွိမယ့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၈ ခုကို တည္ေဆာက္ေနၿပီး တည္ေဆာက္ဖို႔ သင့္၊မသင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၇ ခုရွိတယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720