တရုတ္ယူ၂၁ ဖိတ္ေခၚေဘာလုံးျပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ျမန္မာယူ၂၁အသင္း၏ ပဏာမလူစာရင္းထုတ္ျပန္

တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ ယူ၂၁ဖိတ္ေခၚေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္ ျမန္မာယူ၂၁အသင္းရဲ႕ ပဏာမလူစာရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀသဂုတ္လ ၁၀ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,732