ေဆာ္ဒီတြင္ ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသူမွာ ျမန္မာသံ႐ုံးတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစာရင္းတြင္ မပါ၀င္သလုိ ၎၏အမည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္လည္း ထုတ္ေပးထားျခင္းမရွိဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သတင္းထုတ္ျပန္

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ၊ မကၠာၿမိဳ႕မွာ ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု ဆိုသူဟာ ျမန္မာသံ႐ုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစာရင္းမွာ ပါဝင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရတယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728