ကမၻာ့ေရႊေစ်းက်ေနေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းမရွိ

ကမၻာ့ေရႊေစ်းက်ဆင္းေပမယ့္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ က်ဆင္းျခင္းမရွိဘဲ ေစ်းျမင့္တက္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ ေစ်းၿငိမ္ေနတယ္လို႔ ေစ်းကြက္အတြင္းက သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728