အိႏၵိယလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက ဟစ္တလာကဲ့သို႔ ၀တ္စားဆင္ယင္၍ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီကို ဆႏၵျပ

အိႏၵိယလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက နာဇီအာဏာရွင္ အေဒါ့ဖ္ ဟစ္တလာကဲ့သို႔ ၀တ္စားဆင္ယင္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မုိဒီကို ဆႏၵျပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728