ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမွတ္ ၃ ရဲေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း (စစ္ကုိင္း) သုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာ

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အမွတ္ ၃ ရဲေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း (စစ္ကုိင္း) ကုိ ဒီကေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းက လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734