ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေရးမ်ားတြင္ အားနည္းေနဟု ILO သံုးသပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္နဲ႔ အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေတြကို ေျဖရွင္းေရးေတြမွာ အားနည္းေနေၾကာင္း ILO စံႏႈန္းမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးမႈေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားတယ္လို႔ အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734