မိတီၱလာကန္ကူးတံတားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖရာေနရာမ်ားတြင္ ဝိုင္းဖြဲ႕မူးယစ္ ေသာက္စားေနမႈမ်ား တားျမစ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔

မိတီၱလာၿမိဳ႕ေပၚရွိ အမ်ားျပည္သူ စိတ္လက္အပန္းေျဖရာ ေနရာေတြနဲ႔ မိတီၱလာကန္ကူးတံတား၊ မိတီၱလာကန္ပတ္လမ္း စတဲ့ေနရာေတြမွာ လူငယ္မ်ား အရက္၀ိုင္းဖြဲ႕ ေသာက္စားေနျခင္းေတြကို တားျမစ္ေပးဖို႔ မိတီၱလာၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုးကာ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734