တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ႐ွိ လွ်ိဳ႕၀ွက္စခန္းမ်ားတြင္ ၀ီဂါမြတ္စလင္သန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ထိန္းသိမ္းခံထားရေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ သတင္းမ်ား ရ႐ွိထားဟု ကုလသမဂၢ ေျပာၾကား

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ႐ွိလူနည္းစု ၀ီဂါ မြတ္စလင္တစ္သန္းခန္႔ဟာ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဧရာမ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းနဲ႔ အလားသ႑ာန္တူတဲ့ ေနရာေတြမွာ ထိန္းသိမ္းခံထားရေၾကာင္း ခိုင္လံုတဲ့သတင္းေတြ ရ႐ွိထားတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739