ပစၥတုိေသနတ္၊လက္ပစ္ဗုံးႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားႏွင့္အတူ မူးယစ္တရားခံေျပးတစ္ဦးအား ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး ေတာင္ငူျမိဳ႕နယ္ အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိ

ပစၥတုိေသနတ္၊ လက္ပစ္ဗုံး ႏွင့္စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားႏွင့္ အတူ မူးယစ္တရားခံေျပးတစ္ဦးအား ေတာင္ငူျမိဳ႕နယ္အတြင္း ၾသဂုတ္လ ၁၁ရက္ေန႕က ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739