ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တစ္နွစ္ျပည့္ လတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ သက္တန္းတိုး ထပ္မံထုတ္ျပန္ေၾကျငာ

ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တစ္နွစ္ျပည့္ လတြင္ ညမထြက္ရအမိန္႔ကုိ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံး ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၄၄ အရ ကန္႔သတ္အခ်ိန္ကိုပံုမွန္အတိုင္း ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ သက္တန္းတိုး ထပ္မံထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739