ရန္ကုန္ျမိဳ႕ဒလဘက္ျခမ္းတြင္စက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးမႈနယ္ေျမတည္ေဆာက္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ Myanmar Wooreeကုမၸဏီတို႔အၾကားနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MOU) လက္မွတ္ေရးထိုး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ Myanmar Wooreeကုမၸဏီတို႔အၾကား စက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးမႈနယ္ေျမ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ(MOU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ၁၁ရက္ေန႕မနက္ပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ရံုး၊ မဂၤလာခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722