လူငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ႏွင့္ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား

မႏၱေလးတကၠသိုလ္၀င္းအတြင္းျပဳလုပ္ေနတဲ့ လူငယ္ ဘက္စံုဖြံ႔ျ့ဖိဳးတိုးတက္ေရးပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူငယ္မ်ား ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးရန္ အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၾကဖို႔ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722