ထူးအိမ္သင္ အမွတ္တရတစ္ခုအျဖစ္ ထူးအိမ္သင္သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကဗ်ာစာလံုးမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ရြက္ဆိုမႈျပဳလုပ္

ထူးအိမ္သင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ့တာဟာဆိုရင္ မၾကာခင္မွာ ၁၄ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ထူးအိမ္သင္ အမွတ္တရတစ္ခုအျဖစ္ ထူးအိမ္သင္သီခ်င္းေတြနဲ႔ ကဗ်ာစာလံုးေတြ ေပါင္းစပ္ရြက္ဆိုမႈ တစ္ခုကိုရသကဖီးမွာကဗ်ာဆရာေတြနဲ႔ စိတ္၀င္စားသူ အခ်ိဳ႕ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722