လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လူငယ္ပါ၀င္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး International Youth Day တြင္ သင့္အသံံ သင့္မဲ သင့္အနာဂတ္ အခမ္းအနားျပဳလုပ္

လာမယ့္ ၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္မွာ က်င္းပမယ့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ လူငယ္ေတြ ပါ၀င္မႈ ပိုမိုမ်ား ျပား လာဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ၂၀၂၀ ပထမအၾကိမ္ မဲေပးမည့္ လူငယ္မ်ားစီမံခ်က္အျဖစ္ International Youth Day မွာသင့္အသံံ သင့္မဲ သင့္အနာဂတ္ဆိုတဲ့ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,722