ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ႐ွိ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုတြင္ လိပ္မႀကီးဂ်ဴလီ၏ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲကို စည္စည္ကားကား က်င္းပေပးခဲ့

ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ႐ွိ တိရစ​ၦာန္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုမွာ လိပ္မႀကီး ဂ်ဴလီရဲ႕ ႏွစ္ငါးဆယ္ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲကို စည္စည္ကားကား က်င္းပေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739