ဆန္တင္ပို႕မႈျဖင့္ ပို႕ကုန္ဝင္ေငြ တိုးႏိုင္ဖို႕ ယခုႏွစ္ အမွန္တကယ္အားထားႏိုင္ပါ့မလား

ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနလင္းဇင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း(Exclusive Interview)

-ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြေနရတဲ့ ေရၾကီးႏွစ္ျမွပ္မႈ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မွာေရာ လယ္ယာေျမ
ဧက ဘယ္ေလာက္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့လဲ၊ အစိုးရပိုင္းရဲ႕ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြကေရာ အားေကာင္းေနရဲ႕လား။
– ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ေနၿပီး ျမန္မာေငြေၾကး တန္ဖိုးက်ဆင္းေနေပမယ့္ ပို႕ကုန္ဝင္ေငြကို
အားထားသင့္တယ္လို႕ ေျပာေနတာဟာ တကယ္လက္ေတြ႕မွာ အလုပ္ျဖစ္ပါ့မလား။
– ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ဆန္ ျပည္ပတင္ပို႕မႈ တန္ခ်ိန္ သံုးသန္းခြဲေက်ာ္ရွိခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉
ခုႏွစ္မွာကေရာ ျပည္ပတင္ပို႕မႈ တိုးလာႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနလင္းဇင္နဲ႕ ေမးျမန္းထားမႈမွာ ၾကည့္ရႈရမွာျဖစ္ပါတ.္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720